Malostranská IT setkáníSemináře o zajímavých IT projektech a technologiích s vysokým komerčním potenciálem, které vznikají na akademické půdě

Katedra softwarového inženýrství MFF UK a společnost F solutions, s.r.o. si Vás dovolují pozvat na akci:

MALOSTRANSKÁ IT SETKÁNÍ

Zajímají Vás projekty a technologie s komerčním potenciálem, které vznikají na akademické půdě? Zvažujete spolupráci s akademickými institucemi v oblasti vývoje a inovací? Pak právě Vám je určena akce Malostranská IT setkání.

Cílem akce je představovat zajímavé technologie, funkční prototypy a nástroje s vysokým komerčním potenciálem, které vznikají na akademické půdě, a umožnit studentům, akademickým pracovníkům a zástupcům firem účastnit se brainstormingu nad jejich využitím. Dalším z cílů akce je prezentovat úspěšné projekty, které mají kořeny na VŠ a které mohou být pro ostatní studenty a akademické pracovníky zajímavou inspirací. V neposlední řadě tato akce otvírá prostor k zamyšlení se nad problémy spolupráce akademických pracovišť komerční sféry.

Hlavní motivací Malostranských IT setkání je vytvoření platformy pro spolupráci akademického prostředí a firem, která bude založena nikoliv na roli VŠ jakožto zdroje absolventů pro obsazení konkrétních pracovních pozic, nýbrž VŠ coby zdroje nápadů pro komercializaci a partnera pro realizaci společných projektů VaVaI.

Na třetích setkáních (14.2.2013) byl představen koncept průmyslové spolupráce a projekt CERIT, který vzniká v Brně na Fakultě informatiky MU, a samozřejmě řada jednotlivých projektů vycházejících ze studentských prací. Namátkou jmenujme např. MultimédiaTV či nástroj jTagger pro extrakci informací ze soudních rozhodnutí. Více viz archivní program.

Druhá MS IT setkání (23.10.2012) byla věnována úspěšným projektům v oblasti transferu technologií (mj. projekt studentů MU, který na Microsoft Imagine Cupu 2011 patřil mezi TOP18, či nejpoužívanější route server v evropských peeringových centrech pocházející z MFF UK). Dále byla otevřena témata týkající se modelování důvěryhodnosti a obecnější téma zaměřené na problematiku spolupráce malých a středních firem a akademických pracovišť. Více viz archivní program.

Témata prvního Setkání (27.9.2012) se týkala především počítačového zpracování přirozeného jazyka, dolování uživatelských preferencí, sentiment analysis aj. Program tohoto prvního setkání je rovněž k dispozici v archivní podobě. (Na konci minulého akademického roku proběhlo "nulté" Malostranské IT setkání, přičemž podněty z tohoto nultého setkání se promítají do koncepce nadcházejících akcí.)

Komu je akce určena?

  • Zástupcům IT firem
  • Akademickým pracovníkům, kteří mají zájem o spolupráci s komerční sférou
  • Studentům informatiky obecně
  • Odborníkům v oblasti TTM
  • Odborným žurnalistům


Základní info

28.5.2013 od 14:00 do 16:30
Posluchárna S5 - MFF UK
Malostranské nám. 25, Praha 1

Registrujte se již nyní!

Prostřednictvím webového formuláře.

Partneři

KSI MFF UK
F solutions

Mediální partner

IDG Czech Republic, a.s.