Malostranská IT setkání



Semináře o zajímavých IT projektech a technologiích s vysokým komerčním potenciálem, které vznikají na akademické půdě

Malostranská IT setkání

Program šestého setkání (listopad 2016)

Program bude zveřejněn s dostatečným časovým předstihem



Základní info

Listopad 2016
Malostranské nám. 25, Praha 1

Partneři

MFF UK
F solutions

Mediální partner

IDG Czech Republic, a.s.