Malostranská IT setkáníSemináře o zajímavých IT projektech a technologiích s vysokým komerčním potenciálem, které vznikají na akademické půdě

Malostranská IT setkání

Program prvního setkání (27.9.2012)

14.00–14.10Zahájení akce (Mgr. Martin Víta, Ústav informatiky AV ČR)
14.10–14.25RNDr. Jaroslav Škrabálek, MBA (LaSArIS FI MU):
Takeplace - digital event management solution (10 min prezentace + 5 min brainstorming/diskuse)
14.25–14.40RNDr. Alan Eckhardt, Ph.D. (KSI MFF UK):
Učení uživatelských preferencí na základě atributů objektů - aneb co zákazníky doopravdy zajímá (10 min prezentace + 5 min brainstorming/diskuse)
14.40–14.55RNDr. Jiří Materna (NLP – Laboratoř zpracování přirozeného jazyka FI MU):
Pravděpodobnostní sémantické rámce (10 min prezentace + 5 min brainstorming/diskuse)
14.55–15.30Přestávka pro neformální networking a individuální diskuse s prezentujícími
15.30–15.45Mgr. Kateřina Veselovská (ÚFAL MFF UK):
Automatická detekce hodnocení v textu: nástroje a data (10 min prezentace + 5 min brainstorming/diskuse)
15.45–16.20Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (ÚFAL MFF UK):
Učíme počítače (nejen) česky: přehled aplikací z ÚFALu (25 min prezentace + 10 min brainstorming/diskuse)
16.20–16.30Závěr akce (Mgr. Martin Víta)

Zahájení akce

Stručné anotace

Takeplace - digital event management solution

RNDr. Jaroslav Škrabálek, MBA (LaSArIS FI MU)

Prezentace poprvé v této ucelené podobě předkládá výsledky průběžného průzkumu mezi zástupci akademické obce i komerční sféry na téma pořádání odborných akcí – event management – a problémů s tím spojených. Využívání, resp. opomíjení moderních technologií usnadňující celý proces plánování a přípravy konferencí, seminářů, workshopů a jiných je diskutováno s respondenty. V závěru je prezentovaná případová studie mobilní a cloudové platformy Takeplace řešící identifikované problémy.

Učení uživatelských preferencí na základě atributů objektů - aneb co zákazníky doopravdy zajímá

RNDr. Alan Eckhardt, Ph.D. (KSI MFF UK)

V příspěvku se budeme zabývat využitím uživatelských preferencí v internetovém obchodě. V praxi se většinou, pokud vůbec, pracuje s preferencí objektu daným uživatelem vypočtenou na základě hodnocení ostatních uživatelů (typicky na Amazon.com - "Uživatelé, kteří si koupili tento výrobek si také koupili..."). Explicitní modelování uživatelských preferencí se v současné době příliš nevyužívá. V naší přednášce si ukážeme výhody takového modelu a jeho využití v praxi.

Pravděpodobnostní sémantické rámce

RNDr. Jiří Materna (NLP – Laboratoř zpracování přirozeného jazyka FI MU)

Sémantické a valenční rámce nacházejí uplatnění v celé řadě aplikací v oblasti zpracování přirozeného jazyka (např. při disambiguaci významů slov, strojovém porozumění nebo generování textů apod.), ale mohou být užitečné i pro lingvisty a lexikografy při tvorbě slovníků. Největší překážkou v jejich významnějšímu komerčnímu využití je způsob vytváření -- v současné době jsou téměř bez výjimky vytvářeny ručně, což se projevuje v jejich vysoké ceně a především malému pokrytí. LDA-rámce představují alternativu ve formě pravděpodobnostních sémantických rámců, které jsou generovány plně automaticky ze syntakticky označkovaných textových korpusů. Díky tomu lze dosáhnout téměř libovolného pokrytí při minimálních nákladech na jejich tvorbu.

Automatická detekce hodnocení v textu: nástroje a data

Mgr. Kateřina Veselovská (ÚFAL MFF UK)

Sentiment analysis neboli automatická extrakce subjektivních názorů z textu je v současnosti jedním z hlavních témat počítačového zpracovávání přirozeného jazyka. V příspěvku bude shrnut současný stav bádání v této oblasti na Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK, dále budou představena námi vytvořená anotovaná data a klasifikátory využitelné např. v oblasti internetového marketingu, monitoringu sociálních sítí apod.

Učíme počítače (nejen) česky: přehled aplikací z ÚFALu

RNDr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (ÚFAL MFF UK)

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK učí počítače (nejen) češtinu od svého založení v roce 1992, kdy plynule navázal na třicetiletý výzkum algoritmického zpracování češtiny. Učení je postaveno na pevných matematických a lingvistických základech.

V příspěvku bude ilustrováno, kolik toho počítače z češtiny umí, tj. budou představeny nástroje vyvinuté na ÚFALu, které pracují zejména s texty a vykazují určitý stupeň porozumění. Nástroje budou uvedeny v perspektivě jejich nasazení v komerční sféře.

Akce vznikla s podporou projektu Sociální síť informatiků v regionech ČRZákladní info

27.9.2012 od 14:00 do 16:30
Posluchárna S4 - MFF UK
Malostranské nám. 25, Praha 1

Registrujte se již nyní!

Prostřednictvím webového formuláře.

Partneři

KSI MFF UK
F solutions