Malostranská IT setkáníSemináře o zajímavých IT projektech a technologiích s vysokým komerčním potenciálem, které vznikají na akademické půdě

Malostranská IT setkání

Program druhého setkání (23.10.2012)

14.00–14.10Zahájení akce (Martin Víta, Ústav informatiky AV ČR)
14.10–14.25Vojtěch Ciml (FEL ČVUT):
SlidesLive (10 min prezentace + 5 min brainstorming/diskuse)
14.25–14.40Martin Novák (FI MU):
Celebrio - počítačový systém pro seniory (10 min prezentace + 5 min brainstorming/diskuse)
14.40–14.55Ondřej Zajíček (MFF UK):
BIRD Internet Routing Daemon (10 min prezentace + 5 min brainstorming/diskuse)
14.55–15.20Přestávka pro neformální networking a individuální diskuse s prezentujícími
15.20–15.35Roman Špánek (ÚI AV)
Důvěra jako klíč k bezpečnější elektronické komunikaci? (10 min prezentace + 5 min brainstorming/diskuse)
15.35–15.50Tomáš Knap (MFF UK)
Linked Data a důvěryhodnost (10 min prezentace + 5 min brainstorming/diskuse)
15.50–16.05Martin Víta (F solutions, s.r.o.):
Akademická pracoviště z pohledu malé či střední firmy (10 min prezentace + 5 min brainstorming/diskuse)
16.05–16.20Ondřej Vaněk (CPPT UK):
Přenos poznatků a technologií na Univerzitě Karlově v Praze (10 min prezentace + 5 min brainstorming/diskuse)
16.20–16.30Závěr akce

Stručné anotace

SlidesLive - aneb já už to dělat nebudu! (technologie záznamu přednášky)

Vojtěch Ciml (FEL ČVUT)

Krátce Vás seznámíme s historií našeho projektu, vycházejícího z úspěchu metatv.cz. Ukážeme a vysvětlíme naši technologii, která Vám pomůže zaznamenat Vaši přednášku.

Celebrio - počítačový systém pro seniory

Martin Novák (FI MU)

Celebrio je počítačový systém pro seniory s přehledným rozhraním a sadou specializovaných aplikací. Rozhraní systému je postaveno na klasických webových technologiích a serverová část na unikátním jádru běžícím na cloud computingové platformě Windows Azure. Uživatel může k Celebriu přistupovat prostřednictvím webového rozhraní, Windows aplikace nebo aplikace pro Android. Firma vychází z původně studentského projektu, který se vyvinul v univerzitní spin-off a slavil řadu úspěchů na různých soutěžích.

BIRD Internet Routing Daemon

Ondřej Zajíček (MFF UK)

Směrovací protokoly jsou nezbytnou součástí internetové infrastruktury. BIRD je open source software implementující základní směrovací protokoly (RIP, OSPF, BGP), původně vznikl na MFF UK a v současnosti je nejpoužívanějším route serverem v evropských peeringových centrech.

Důvěra jako klíč k bezpečnější elektronické komunikaci?

Roman Špánek (ÚI AV)

Systémy pro správu a budování důvěry mezi uživateli (ať již lidskými či elektronickými) jsou již delší dobu jedním z hlavních proudů výzkumu v oblasti bezpečnosti. Jejich hlavní výhodou je schopnost pracovat i ve zcela distribuovaném prostředí či tam, kde není možné využívat jakoukoli bezpečnostní architekturu. Během 10 minut bych pohovořil a současných trendech a kam by se výzkum v této oblasti mohl dále odebírat.

Linked Data a důvěryhodnost

Tomáš Knap (MFF UK)

Množství dat publikovaných jako Linked Data roste exponenciálně, což znamená, že je pro konzumenty těchto dat stále těžší a těžší vybrat data důvěryhodná (užitečná) v daném kontextu/pro daný účel. Krátce bych prezentoval nástroj ODCleanStore, který kromě čištění, linkovaní a ohodnocení kvality Linked Dat také poskytuje integrovaný pohled na data. Poté bych pohovořil, kterak konzumentovi dat pomáhame při výběru důvěryhodných (užitečných) dat.

Akademická pracoviště z pohledu malé či střední firmy

Martin Víta (F solutions, s.r.o.)

Cílem příspěvku je upozornit na specifika spolupráce malých a středních firem s akademickými pracovišti, poukázat na příležitosti a úskalí společných projektů a především navrhnout změny, které lze realizovat již na "velmi nízké úrovni" a které přispějí ke skutečnému, nikoliv jen "papírovému" rozvoji efektivní spolupráce akademických pracovišť a firem.

Přenos poznatků a technologií na Univerzitě Karlově v Praze

Ondřej Vaněk (CPPT UK)

Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT) je samostatný útvar Univerzity Karlovy v Praze, který vznikl díky stejnojmennému projektu financovanému za Strukturálních fondů EU. CPPT UK slouží všem fakultám a samostatným pracovištím univerzity jako poradenský útvar, metodologické centrum, centrum vzdělávání a "spiritus movens" dalšího rozvoje inovačních aktivit, které budou v rámci přednášky krátce představeny.

Akce vznikla s podporou projektu Sociální síť informatiků v regionech ČRZákladní info

23.10.2012 od 14:00 do 16:30
Refektář - MFF UK
Malostranské nám. 25, Praha 1

Registrujte se již nyní!

Prostřednictvím webového formuláře.

Partneři

KSI MFF UK
F solutions