Malostranská IT setkáníSemináře o zajímavých IT projektech a technologiích s vysokým komerčním potenciálem, které vznikají na akademické půdě

Malostranská IT setkání

Program třetího setkání (14.2.2013)

Příspěvky a autoři

  • Luboš Píš, Peter Lapin (MFF UK): MultimédiaTV
  • Barbora Vidová Hladká (MFF UK): Čapek a iPad v jedne kapse
  • Vincent Kríž (MFF UK): JTagger - Automatická detekce referencí v soudních rozhodnutích
  • Lukáš Marek (MFF UK): DiSL - doménově specifický jazyk pro instrumentaci bytecodu
  • Tomáš Pitner (FI MU): Úspěšné projekty laboratoře LaSArIS
  • Tomáš Pitner (FI MU): Sdružení průmyslových partnerů FI MU, aneb jak funguje spolupráce s firmami v Brně
  • Martin Děcký (MFF UK): Vybrané aspekty koncepce spolupráce s průmyslovými partnery na MFF UK
  • Martin Víta (F solutions): Je česká (akademická) společnost připravena na InnoCentive po česku? (diskusní vstup)

Anotace příspěvků

Časové schéma:
Začátek akce: 14:02. (14.02.)
Příspěvky: 5-10 min plus diskuse

MultimediaTV - viac ako televízia

Luboš Píš, Peter Lapin (MFF UK)

V dobe keď sú inteligentné už pomaly aj príbory a topánky, stúpa čoraz viac aj význam inteligentných televízorov. Aby mala platforma zmysel, potrebuje mať v ponuke dostatok kvalitných aplikácií. MultimediaTV mala byť pôvodne jedna aplikácia, ale pri vývoji z nej vznikol framework vhodný na rýchlu a jednoduchú tvorbu aplikácií typu "magazín" s možnosťou využitia aj pri tvorbe iných príbuzných aplikácií. Okrem základných vlastností bol experimentálne rozšírený aj o pokročilé možnosti doporučovania obsahu na základe učenia sa užívateľových návykov. Možnosti frameworku budú predvedené na niekoľkých aplikáciách, ktoré boli pomocou neho vyvinuté.

Čapek a iPad v jedne kapse

Barbora Vidová Hladká (MFF UK)

Tvaroslovné a větné rozbory jsou povinnou součástí hodin češtiny, pravděpodobně tou nejméně oblíbenou. Pro zařízení iPhone a iPad připravujeme editor Čapek (publikace na AppStore duben 2013), díky kterému by mohlo být provádění rozborů "hustý". Z akademického pohledu jsou školské rozbory základnou pro rozšíření banky dat, kterou využíváme v aplikacích počítačového zpracování přirozeného jazyka.

JTagger - Automatická detekce referencí v soudních rozhodnutích

Vincent Kríž (MFF UK)

Nástroj JTagger je součástí projektu INTLIB (Inteligent Library). Umožňuje automaticky identifikovat v soudních rozhodnutích reference na jiné právní texty či reference na instituce, které jsou v textu rozhodnutí zmíněny. Vstupem je plain-text soudního rozhodnutí, výstupem označkovaný text. Aplikace je založena na využití metod strojového učení, dále jsou v ní využity principy Linked Data. V příspěvku se rovněž budeme zaobírat otázkou možností využití této aplikace pro kvalitnější vyhledávání nad právními texty či možnostmi uplatnit podobné principy v jiných doménách.

DiSL - doménově specifický jazyk pro instrumentaci bytecodu

Lukáš Marek (MFF UK)

DiSL je doménově specifický jazyk určený pro instrumentaci Java bytecodu. Jazyk DiSL je inspirován aspektově orientovaným programováním, ale na rozdíl od převládajících aspektově orientovaných jazyků klade důraz na efektivitu a jednoduchost vložené instrumentace a snadnou rozšiřitelnost. Při psaní instrumentace v DiSLu má vývojář plnou kontrolu nad vloženým kódem a místem, kde bude instrumentace vložena. DiSL klade důraz i na jednoduchost psaní instrumentaci. Kód instrumentace je psán v jazyku Java rozšířeném o speciální anotace. DiSL je navíc doplněn o knihovnu pro přístup ke statickým a dynamickým kontextovým informacím.

Úspěšné projekty laboratoře LaSArIS

Tomáš Pitner (FI MU)

Podstatnou náplní činnosti Laboratoře softwarových architektur a informačních systémů byla od počátku (2009) průmyslová spolupráce a podpora inovačního podnikání. Mezi významné projekty spolupráce s průmyslem v posledních letech patří simulační ověřování sledování tzv. smart-gridů v oblasti energetického zásobování (nominován do soutěže IT projekt roku), webové operační systémy (spin-off Celebrio Software), Web 2 služby a mobilní aplikace (start-up Takeplace a projekt SmartLib). Příkladem funkční aplikační (dosud bohužel ne průmyslové) spolupráce je oblast správy budov (cena IFMA studentská práce roku 2012).

Sdružení průmyslových partnerů FI MU, aneb jak funguje spolupráce s firmami v Brně

Tomáš Pitner (FI MU)

Průmyslová spolupráce FI má kořeny v neformálních kontaktech s firmami a zapojení průmyslových odborníků ve výuce již od počátku fakulty v roce 1994. Od roku 2007 funguje Sdružení průmyslových partnerů, kolem nějž následně vzniklo bohaté předivo kontaktů, větších i menších projektů financovaných z nejrůznějších zdrojů. Dosavadním vrcholem podpory průmyslové spolupráce je výstavba budovy CERIT Science Parku pro cca 20 firem, z toho část inkubovaných. Další podporu přináší vybudování CERIT Scientific Cloudu.

Vybrané aspekty koncepce spolupráce s průmyslovými partnery na MFF UK

Martin Děcký (MFF UK)

Spolupráce mezi informatickou sekcí MFF UK a komerčními firmami probíhá v různých formách a na různých úrovních již celou řadu let. Základem pro tuto spolupráci jsou především osobní kontakty a vzájemná důvěra, výsledkem je mimo jiné přímé zapojení firem do výuky informatiky na MFF UK, nabídky stáží pro studenty či pracovních příležitostí pro absolventy a v neposlední řadě i velké evropské projekty s účastí významných průmyslových partnerů.

Je však nutné přiznat, že dosavadním formám spolupráce s průmyslem na informatické sekci MFF UK chybí jednotná zastřešující koncepce. Dohody vznikají převážně na úrovni jednotlivých pracovišt a obrazně řečeno levá ruka občas neví, co dělá pravá. Nejen z těchto důvodů připravuje MFF UK ucelený partnerský program, v jehož rámci získají komerční společnosti možnost dlouhodobé smluvní spolupráce s fakultou, komplexní informační poradenství a některé exkluzivní výhody. Tento příspěvek by měl stručně nastínit chystanou podobu partnerského programu MFF UK, který bude spuštěn přibližně v polovině roku 2013.

Je česká (akademická) společnost připravena na InnoCentive po česku? (diskusní vstup)

Martin Víta (F solutions, s.r.o.)

Hlavní myšlenkou projekt InnoCentive je párování zadavatelů R&D problémů (Seekers) s těmi, kteří dané problémy mohou řešit (Solvers). Přínosem projektu pro zadavatele je snižování nákladů na R&D, pro skupinu řešitelů naopak zdrojem příjmů a námětů na aplikačně orientovaný výzkum. V diskusním příspěvku se zaměříme na otázku, zda by tento model bylo možné efektivně implementovat i v prostředí ČR/SR.Základní info

14.2.2013 od 14:00 do 16:00
Posluchárna S4 - MFF UK
Malostranské nám. 25, Praha 1

Registrujte se již nyní!

Prostřednictvím webového formuláře.

Partneři

KSI MFF UK
F solutions