Malostranská IT setkáníSemináře o zajímavých IT projektech a technologiích s vysokým komerčním potenciálem, které vznikají na akademické půdě

Malostranská IT setkání

Program čtvrtého setkání (28.5.2013)

Anotace příspěvků

Časové schéma:
Začátek akce: 14:00. (28.5.)
Příspěvky: 5-10 min plus diskuse

Česká DBpedia - retrospektiva a perspektivy

Ing. Ivo Lašek (FIT ČVUT)

V příspěvku bude představen koncept české DBPedie, její současný stav a perspektivy. Budou nastíněny možnosti jejího využití v rámci nekomerčních i komerčních aplikací.

Doktorandi podnikají - Sortivo

Ing. Ivo Lašek (FIT ČVUT)

Sortivo je nová firma zaměřující se na zpracování a efektivní využití dat na webu. Specializujeme se na pokročilé vyhledávání založené na technologiích Solr a ElasticSearch, efektivní zpracování informací o uživatelích, implementace doporučovacích systémů a zpracování velkého množství nestrukturovaných dat. Představíme některé chystané i již realizované projekty.

ETL nástroj pro integraci dat

Mgr. Tomáš Knap (MFF UK)

V posledních letech začíná celá řada jednotlivců a institucí (vládní úřady, soukromé společnosti) publikovat svá data s využitím otevřených standardů a přístupů Linked Data. Tato data jsou typicky veřejná a tvoří obrovský cloud propojených dat (hovoříme o Linked Open Data). Takováto data představují obrovský informační potenciál, který by žádná firma neměla přehlížet. Pro efektivní práci s takovýmto množstvím heterogenních dat různé kvality, je však potřeba nástroje, který je schopen opakovaně a dle definovaných požadavků extrahovat požadovaný fragment dat z Linked Open Data cloudu, zajistit požadovanou kvalitu těchto dat, propojit a integrovat získaná data s vnitřními daty firmy a připravit datový mart. Právě takový nástroj prezentace představí.

Námět na vývoj software pro oceňování expertizy akademických pracovišť z hlediska možností jejího komerčního využití

RNDr. Ivan Dvořák, CSc. (ILA, s.r.o., CPPT UK)

Téma intenzívnějšího praktického využití výsledů V&V je v současné době velmi aktuální. Jednou ze základních překážek pro bránících tomuto využití jsou problémy spojené s vyhodnocováním využitelnosti expertizy akademických pracovišť a jejímu vztažení ke konkrétním aplikačním příležitostem. K dispozici je obrovské množství relevantních dat, avšak jejich vyhodnocení s ohledem na řešení uvedeného problému není možné bez strukturované a efektivní metodiky.

V současné době existuje několik dílčích pokusů o vytvoření takové metodiky (a její následnou SW implementaci), žádná však není všeobecně přijatá. V příspěvku bude předložen námět na strukturované vytvoření takové metodiky. Jistě se nejedná o malý problém, jeho řešení by však bylo jak vědecky zajímavé, tak i přínosné pro komercializaci výsledků V&V. V neposlední řadě lze i předpokládat, že by se jednalo o atraktivní téma pro získávání financování z dostupných veřejných zdrojů ČR, Horizont 2020, atd.

Závodní hra MotorDead

Bc. Matej Marko (MFF UK)

Akčně-závodní automobilová hra MotorDead je dílem čtyř studentů MFF UK a několika další spolupracovníků externistů (grafiků, vývojářů grafického enginu apod.). Hra je inspirována titulem Death Rally a demonstruje, že i v rámci školního předmětu Softwarový projekt lze díky kvalitnímu projektovému řízení a spolupráci s lidmi mimo akademickou sféru vyvinout počítačovou hru na profesionální úrovni.

Stochastic Performace Logic (SPL) a plug-in do Eclipse

Mgr. Vojtěch Horký (KDSS MFF UK), Bc. Jaroslav Kotrč (MFF UK)

Špatné výsledky výkonnostních či zátěžových testů (které typicky pracují na úrovni celé aplikace) je často obtížné namapovat na konkrétní funkce ve zdrojovém kódu. Výkonnostní testování založené na SPL tento problém řeší přístupem z opačné strany: porovnává a měří výkon malých jednotek kódu a vytváří tak výkonnostní ekvivalent funkčních unit testů. Na open source projektu JDOM bude ukázáno, jaké výhody může regresní testování na úrovni jednotlivých funkcí přinést. JDOM prošel několika refaktorizacemi, mnohé z nich cílily na zlepšení výkonu. Nasazení SPL ukazuje, že předpoklady vývojářů o zrychlení nebyly vždy splněny. Použitím SPL je možné výkyvy ve výkonu včas odhalit a upozornit na ně. SPL testy se zapisují ve formě anotací do javovského kódu, integrace s Gitem či Subversion umožňuje jednoduché testování napříč různými verzemi softwaru. S celým testovacím prostředím -- od konfigurace až po psaní a spouštění testů -- je možné pracovat z prostředí Eclipse.

Komponentový model DEECo

RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. (KDSS MFF UK)

Příspěvek představí komponentový model DEECo, který implementuje nový způsob modulárního návrhu software pro distribuované cyber-physical systémy. DEECo kombinuje koncepty komponentového návrhu s koncepty autonomie (pocházejících z multi-agentních systému) a adaptivity (pocházející z řídících systémů). Běhové prostředí pro DEECo v jazyce Java je volně dostupné na https://github.com/d3scomp/JDEECo.

Závěr akce a diskuse

Mgr. Martin Víta (F solutions, s.r.o.)Základní info

28.5.2013 od 14:00 do 16:30
Posluchárna S5 - MFF UK
Malostranské nám. 25, Praha 1

Registrujte se již nyní!

Prostřednictvím webového formuláře.

Partneři

KSI MFF UK
F solutions

Mediální partner

IDG Czech Republic, a.s.