Malostranská IT setkáníSemináře o zajímavých IT projektech a technologiích s vysokým komerčním potenciálem, které vznikají na akademické půdě

Malostranská IT setkání

Program pátého setkání (5.11.2014)

Časové schéma:
Začátek akce: 13:00. (5.11.2014)
Příspěvky: 15 min plus 5 min diskuse

Program

13.00–13.05Zahájení akce
13.05–13.25Petr Jenček (MFF UK):
Qinve - extrakce informací z faktur
13.25–13.45Filip Jurčíček (ÚFAL MFF UK):
Alex PTIcs - hlasový konverzační systém
13.45–14.05Karel Klíma (MFF UK):
Právní Informační Systém
14.05–14.25Petr Fanta (MFF UK):
Textan - Automatický analyzátor textů
14.25–14.40Přestávka pro neformální networking a individuální diskuse s prezentujícími
14.40–15.00Ilias Gerostathopoulos (KDSS MFF UK):
DEECO
15.00–15.20Vojtěch Horký (KDSS MFF UK):
SPL
15.20–15.40Martin Děcký (KDSS MFF UK)
Spolupráce s komerční sférou
15.40–16.10Závěr akce, neformální diskuse

Stručné anotace

Qinve - extrakce informací z faktur

Petr Jenček (MFF UK)

Přepisování dat z papírových nebo PDF faktur je momentálně nedílnou součástí práce účetních. Rozhodli jsme se jim zjednodušit práci a vytvořili Qinve, službu pro extrakci informací z faktur. Qinve z obrázkového nebo PDF souboru zjistí údaje z hlavičky faktury a rekapitulaci DPH a po manuální kontrole a potvrzení správnosti tato data automaticky vloží do účetního nebo ERP systému.

Alex PTIcs - hlasový konverzační systém

Filip Jurčíček (ÚFAL MFF UK)

Alex PTIcs je hlasový konverzační systém poskytující informace o veřejné dopravě v České republice. Tento experimentální systém je vyvíjený na MFF, UK za účelem testování moderních metod návrhu hlasových systémů. V této prezentaci bych předvedl ukázku konverzace s Alex a krátce pohovořil o technologii použité v tomto systému.

Právní informační systém

Karel Klíma, Michal Auersperger, Daniel Remiš, Yan Zaytsev (MFF UK)

Právní informační systém je komplexní systém pro práci s právními informacemi a pro interaktivní vizualizaci právního prostředí České republiky fungující na otevřené datové infrastruktuře založené na principech Linked Data. Aplikace umožňuje expertnímu uživateli - tj. právníkovi - vyhledávat a zobrazovat právní předpisy České republiky a zobrazovat souvislosti s právními dokumenty ze sféry justice a státní správy. Systém je možné zdarma používat na webu http://www.justinian.cz/.

Textan - Automatický analyzátor textů

Petr Fanta (MFF UK)

Textan je nástroj, který zefektivňuje dolování strukturovaných informací z nestrukturovaných dokumentů a umožňuje získané informace vhodným způsobem uložit a procházet. V jednotlivých dokumentech nástroj rozpoznává entity a případně i vztahy mezi nimi. Jelikož entity označují nějaké objekty a tyto objekty se mohou vyskytovat ve více dokumentech, systém propojuje informace z různých dokumentů vztahující se k danému objektu. K získávání informací Textan využívá automatické zpracování textu a strojové učení.

DEECO

Ilias Gerostathopoulos (KDSS MFF UK)

DEECo je komponentový model, který implementuje nový způsob modulárního návrhu softwaru pro distribuované cyber-physical systémy. DEECo kombinuje koncepty komponentového návrhu s koncepty autonomie (pocházejících z multi-agentních systému) a adaptivity (pocházející z řídících systémů). Běhové prostředí pro DEECo v jazyce Java je volně dostupné na https://github.com/d3scomp/JDEECo.

SPL

Vojtěch Horký (KDSS MFF UK)

Špatné výsledky výkonnostních či zátěžových testů (které typicky pracují na úrovni celé aplikace) je často obtížné namapovat na konkrétní části zdrojového kódu. Výkonnostní testování založené na SPL tento problém řeší přístupem z opačné strany: porovnává a měří výkon malých jednotek kódu a vytváří tak výkonnostní ekvivalent funkčních unit testů. Příspěvek demonstruje, jaké výhody může regresní testování na úrovni jednotlivých funkcí přinést. Použitím SPL je možné odhalit výkyvy ve výkonu během vývoje softwaru a včas na ně upozornit. S celým testovacím prostředím SPL -- od konfigurace až po psaní a spouštění testů -- je možné pracovat z prostředí Eclipse.

Spolupráce s komerční sférou

Martin Děcký (KDSS MFF UK)

Po více než roce a půl příprav byl v létě 2014 oficiálně spuštěn Partnerský program MFF UK jako platforma pro intenzivní a dlouhodobou spolupráci mezi Matfyzem a soukromými firmami. Tento příspěvek shrne dosavadní poznatky z běhu Partnerského programu a nastíní, na jaké další konkrétní oblasti by se měla spolupráce komerční a akademické sféry na půdě MFF UK i celé UK zaměřit v nejbližší i vzdálenější budoucnosti.Základní info

5.11.2014 od 13:00
Refektář - MFF UK
Malostranské nám. 25, Praha 1

Registrujte se již nyní!

Prostřednictvím webového formuláře.

Partneři

MFF UK
F solutions

Mediální partner

IDG Czech Republic, a.s.